top of page

Who's Best Driver

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ - ΛΑΓΚΑΔΑΣ

t4-logo-4c.png
WHO'S BEST DRIVER

 

Τι είναι το Who’s Best?

 

Το who’s best είναι ένας διαγωνισμός της Racing Line υποστηριζόμενος από την VPR & Yacco.

 

Ο διαγωνισμός θα είναι κάθε φορά διήμερος και θα μετράει συνολικά η καλύτερη βαθμολογία που θα έχει γράψει ο κάθε οδηγος. Ο οδηγος δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει και τις δυο μέρες.

 

Το σύστημα της VPR μας δίνει την δυνατότητα να εστιάζουμε στην καλή οδήγηση ανεξάρτητου κατηγορίας, κιλών, ιπποδύναμης κτλπ.

Το πως λειτουργεί το VPR μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

(https://youtu.be/A_DyKDxcplA)

Ο διαγωνισμός έχει την μορφή της προπόνησης καθώς ο στόχος του είναι τόσο στο να αναδεικνύεται ο καλύτερος οδηγος του διήμερου αλλά ταυτόχρονα θα γίνεται και ανάλυση της οδήγησης για όσους το επιθυμούν ανά session και ανά ημέρα με σκοπό την οδηγική βελτίωση.

 

Για όσους έχουν δικό τους VPR το κόστος συμμετοχής το διήμερο θα είναι 20€ ενώ για όσους θα νοικιάσουν VPR από εμάς το κόστος είναι 60€ το διήμερο.

Τα χρήματα αυτά αφορούν καθαρά την συμμετοχή στον διαγωνισμό και δεν συμπεριλαμβάνουν την χρήση πίστας ή τα έξοδα προπόνησης της Racing Line.

 

Θα απονέμεται έπαθλο κάθε φορά μετά την λήξη του τελευταίου Session του διήμερου.

 

Βαθμολογία:

Συνολικά θα μαζεύεται βαθμολογία και στο τέλος της χρονιάς θα απονεμηθεί ο τίτλος του καλύτερου οδηγού, του πιο βελτιωμένου και του καλύτερου rookie.

•Rookie θεωρείτε ο οδηγος ο οποίος ασχολείται με το kart λιγότερο από 1 έτος.

 

«Δοκιμασίες»:

Συνολικά θα διοργανωθούν 12, από τα 12 «διήμερα» θα μετράνε τα καλύτερα 8 αποτελέσματα, ο κάθε οδηγος θα μπορεί να «πετάξει» τέσσερα κακά του αποτελέσματα.

Οι δοκιμασίες θα γίνονται στις τρεις πίστες της Β. Ελλάδος (Σερρες, Drive Park & ΛΑΓΚΑΔΑ), για να μπορέσει κάποιος να προσμετρήσει θα πρέπει να συμμετάσχει σε τουλάχιστον 1 δοκιμασία σε κάθε πιστα.

 

Για όσους δεν έχουν δικά τους kart σε συνεννόηση με την ακαδημία θα μπορούν να διατεθούν.

 

Παράλληλα με τον διαγωνισμό αυτόν θα διοργανώνεται με το ίδιο καθεστώς το πρωτάθλημα της tillotson το οποίο ο τελικός νικητής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για τους τελικούς των Nations CUP.

What is Who's Best?

 

Who's Best is a competition organized by Racing Line, supported by VPR & Yacco.

 

The competition will take place over two days, with each driver's overall score being considered. Participants are not obliged to take part on both days.

 

The VPR system allows us to focus on good driving regardless of category, weight, horsepower, etc. You can see how the VPR system works in the following link (https://youtu.be/A_DyKDxcplA). The competition takes the form of training, aiming to highlight the best driver over the two days. Simultaneously, there will be an analysis of driving for those interested, per session and per day, with the goal of improving driving skills.

 

For those with their own VPR, the participation fee for both days is 20€, while for those renting a VPR from us, the cost is 60€ for both days. These fees strictly cover participation in the competition and do not include track usage or Racing Line training expenses.

 

Prizes will be awarded after the conclusion of the last session of the two-day event.

 

Scoring:

A cumulative score will be collected, and at the end of the year, titles will be awarded for the best driver, most improved driver, and best rookie.

• A rookie is considered a driver who has been involved in karting for less than 1 year.

 

"Events":

A total of 12 events will be organized, and out of the 12 two-day events, the best 8 results will count. Each driver can discard four of their worst results. The events will take place at the three tracks in Northern Greece (Serres, Drive Park & LAGKADA). To be eligible for ranking, a driver must participate in at least 1 event at each track.

 

For those without their own karts, arrangements can be made with the academy for availability.

 

In parallel with this competition, the Tillotson championship will be organized under the same conditions. The ultimate winner of this championship will earn a ticket to the Nations Cup finals."

 

 

Информация

 

Какво е Who’s Best ?

 

Who’s Best е състезание на Racing Line , подкрепяно от VPR & Yacco.

 

Това е състезание, което всеки път ще се провежда с продължителност 2 дни и ще отчита общия най-добър резултат, постигнат от всеки пилот. Пилотът няма да е задължен да участва и в двата дни.

 

Системата VPR дава възможност да се фокусираме върху доброто пилотиране, независимо от категорията, килата, конските сили и т.н.

Как функционира VPR можете да видите в линка, посочен по-долу.

(https://youtu.be/A_DyKDxcplA)

Състезанието е вид тренировка, чиято цел е да изтъкне най-добрия пилот за двата дни и в същото време ще се анализира пилотирането на всички, които желаят за всяка серия и всеки ден, с цел подобряване пилотирането.

 

За всички, които имат лично VPR цената на участие за двата дни ще бъде 20€, а за тези, които ще наемат VPR от нас, цената ще е 60€ за двата дни.

Тази цена е само за участие в състезанието и не включва ползването на пистата и разходите за тренировката на Racing Line.

 

Всеки път ще се раздават награди след последната серия на двудневието.

 

Класиране

Ще се събират резултатите и в края на годината ще бъде присъдена титлата

“най-добър пилот” и “най-прогресиращ rookie”

*Rookie се счита пилот, който пилотира karting по-малко от една година.

 

Формат на състезанието

Ще се организират общо 12 двудневни състезания.

От тях ще се отчитат осемте най-добри резултата. Всеки пилот ще има възможност да отхвърли четирите най-лоши резултата.

Състезанията ще се провеждат в Северна Гърция (Серес, Солун, Лангада)

Всеки пилот, за да участва при отчитането на резултатите, трябва да участва най-малко с по едно състезание на всяка писта.

За всички, които нямат собствен karting, съгласувано с академията, ще могат да наемат.

 

Паралелно с това състезание ще се организира , при същите условия, шампионат на Tillotson , чийто краен победител ще спечели билет за финалите на Nations CUP . Цената на Tillotson е 60€ на ден и включва 10 минути free practice и 10 минути пилотиране, с цел класиране.

bulgaria-flag__61025.jpg
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).png
greek-flag-480.jpg
No upcoming events at the moment
bottom of page